Technologický objekt Mošník, Věž Radaru (pracoviště navigace letů) - 2015

LC OL630 1 66N

Mapa referencií