Úvod / Výtahy / Energetická úspora

Energetická úspora

Úspore elektrickej energie u výťahov sa venujeme od roku 2010.

 • Úsporným režimom je vybavený nielen rozvádzač, ale aj operátor dverí, menič a displeje.
 • Výťahy LC majú systém LC EKO Drive. Preto náš systém, po určitom čase, automaticky prepne všetky spotrebiče (displej, tlačídlá, osvetlenie atď) do režimu spánku rovnako aj rozvádzač a menič výťahu
 • LED osvetlenie kabiny je samozrejmosťou
 • U každého výťahu Vám odhadneme ročné náklady na elektrickú energiu 
 • Ozajstná úspora energie - vlastná solárna elektráreň
 • Od roku 2018 je asi 40% energie potrebnej pre výrobu Vášho výťahu, vyrobená zo solárnej energie bez akéhokoľvek dopadu na životné prostredie

 

V čom sú výťahy Lift Components energeticky úsporné?

Energetická účinnosť zariadení je jednou z najdôležitejších oblastí limitujúca dopad na životné prostredie.

Pozrite sa spolu s námi ako to riešime u LC výťahov.

Obsah:

 1. LC EKO Drive úsporné riadenie pre Vaše výťahy
 2. Účinné osvetlenie kabíny výťahu
 3. Stroje s vysokou účinnosťou
 4. Švajčiarské technológie a Európska kvalita
 5. LC Rekuperácia
 6. Vlastná solárna elektráreň

1. LC EKO Drive - úsporné riadenie

So systémom LC EKO Drive ušetríte za prevádzku výťahu, pretože samotná spotreba naprázdno je často vyššia, ako spotreba pri jazde výťahu. 

Pre názornosť, výtahy v obytných domoch dosahujú podľa našich skúseností asi 100 až 120 000 jázd ročne tj. asi 8 500 jázd mesačne a 300 jázd denne.

Jednoduchou matematikou dôjdeme k tomu, že výťah denne jazdí asi 2h a stojí celých 22 h!!

Po určitom čase sa automaticky vypnú všetky spotrebiče, napr. podsvetlenie tlačidiel, displej v kabíne i displeje ve staniciach.

Do úsporneho režimu sa uvedie celý rozvádzač vrátane meniča. 

Po navolení voľby je po chvíli Váš výťah pripravený k plnej prevádzke.

 

UPOZORNENIE

Potrebný príkon závisí na jednotlivých účinnostiach a nezávisí na štítkovej hodnote motora stroja – ako je často u nás predkladané zákazníkovi. Frekvenčný menič odoberá len toľko energie, nakoľko je zaťažená kabína.

 

   

 

2. Účinné osvetlenie kabíny výťahu

LED(Light Emmiting Diode) = účinné osvetlenie v kabíne s minimálnym príkonom, který spotrebováva až o 80% menej energie.

Výhoda pre Vás = okamžitý štart osvetlenia, mikro spotreba, úspora energie.

Pre porovnanie: Klasická žiarovka 40W = úsporná žiarovka 12W = LED žiarovka 3W

3. Stroje s vysokou účinnosťou

Používáme stroje s vysokou účinnosťou, ktorá dosahuje cez 80%, oproti bežným prevodovým strojom s účinnosťou max 70%.

Deklarovaná hlučnosť u nových typov strojov Sicor je len 60 dB.

4. Švajčiarské technológie a Európska kvalita

Použitím švajčiarských technológií spracovania plechu sme získali nemálo výhod, ktoré našim zákazníkom dávajú náskok pred konkurenciou.

Výhody: Výrazné zníženie hmotnosti kabín a rámov, odstránenie zvarovania, podstatné zvýšenie presnosti

Pre výrobu výťahových kabín Classic zásadne používame povlakované pozinkované plechy. 

Pre výrobu kabín Elegant a Exclusive používame pozinkované plechy obkládané vysokotlakými laminátovými fóliami Polyrey (Fr)

U výťahov so značkou LC si môžete být istí veľmi precíznym výberom materiálov a komponentov.

Vyspelá konštrukcia a vzájomné zladenie naväzujúcich komponentov tvorí typické rysy výrobkov Lift Components

 5, LC Rekuperácia - vrátenie časti spotrebovanej energie späť 

Použitím rekuperačnej jednotky je možné vrátit späť časť spotrebovanej energie výťahu. Teoreticky je možné obnoviť až 25% energie z cyklu výťahu. Množstvo obnovenej energie je závislé tiež na účinnosti inštalácie (najmä šachty, pohonu, kladiek, meniča…atď). 

Čím vyššia bude účinnosť celej inštalácie, tým viacej bude obnovenej energie.    

 

LC výtahy se systémom Yaskawa namiesto jednoduchej premeny v teplo u štandardných výťahov s meničom, vracajú časť brzdnej energie späť do siete.

Tieto systémy sú vhodné pro jednotlivý výťah, ale aj pre skupinu výťahov.

 

VÝHODY LC REKUPERÁCIE

 • Znižuje spotrebu elektrickej energie
 • Aktivne chrání životné prostredie.
 • Usporená elektrická energia je využitá ďalšími energetickými spotrebičmi a tým sa znižuje celková spotreba energie v objekte
 • Systém nepoužíva brzdné rezistory a neprodukuje teplo
 • Oproti systému s brzdnými rezistormi, má jednoduchšiu údržbu.
 • Systém znižuje náklady na elektrickú energiu u výťahu

 

 

6, Solárna elektráreň - ďalší krok k výrobe ekologickejších výťahov 

 

 

 

V snahe urobiť maximum pre úľavu nášmu (už tak veľmi znečistenému) životnému prostrediu, sme uviedli do prevádzky novú 60 kW solárnu elektráreň, ktorú sme v rámci stavby nového Lift salóna vybudovali na streche našej novej expedičnej haly.

 

 

Veríme, že každá firma by sa mala chovať zodpovedne k svojim zákazníkom, zamestnancom a tiež k prírode. Preto sme už v minulosti spustili projekt: LC EKO Drive II úsporné riadenie pre Vaše výťahy a vo svojej snahe ďalej pokračujeme.

 


Elektráreň je schopná vyrábať až 40 % všetkej energie potrebovanej pri prevádzke firmy, bez akéhokoľvek dopadu na životné prostredie. Celý projekt bol financovaný z vlastných zdrojov bez dotácií. Týmto sa výroba výťahov stala ešte ekologickejšia a šetrnejšia  ako doposiaľ.
 

 

 

Schvaľovanie po realizáciu trvalo dlhých 6 mesiacov, ale všetko sa nakoniec podarilo a my dúfame, že tento krok dopredu ocení nielen príroda, ale aj Vy naši zákazníci. 

 

 


Že to ide aj bez uhlia a atomu ukazuje tato tabuľka – prvé je Švédsko s podielom zelenej energie cca 50%: