Ride Analyzer - Overte si kvalitu montáže vášho výťahu

12. June 2023

 

 

Chcete si byť istí precíznou montážou vášho výťahu?


Chcete si overiť jazdné vlastnosti vášho výťahu alebo vylepšiť komfort jazdy?


Potom je naša novinka pre vás to správne riešenie!

 


Vážení zákazníci,

 

Dovolujeme si vám predstaviť skvelú vychytávku "RIDE ANALYZER", ktorá sa pomaly stáva vo svete výťahových trendov nutnosťou.
Pomôže vám zlepšiť spoľahlivosť, bezpečnosť a efektivitu prevádzky výťahu, a tým prispieť k zvýšeniu celkového užívateľského komfortu a spokojnosti.

 

Na čo nás výsledky z Ride Analyzeru môžu upozorniť?

  • Na opotrebenie alebo poruchu rôznych súčastí výťahu. Na základe toho je možné včas prijať preventívne opatrenia alebo vykonať údržbu.
  • Na nežiaduce vibrácie alebo nadmerné zrýchlenie výťahu, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na pohodlie cestujúcich.
  • Na nadmerný hluk.
  • Na zlú kvalitu montáže vodítok a ťažných kladiek.
  • Analýza výstupných dát prispieje k optimalizácii prevádzky výťahu, diagnostike prípadných problémov a zlepšeniu celkového výkonu!!!

 

Ride Analyzer sme vyskúšali priamo vo výťahu našej firmy.

Poďte sa s nami pozrieť na priebeh merania a interpretáciu výsledkov!

 

1) Na našom meraní sa podieľalo samotné vedenie Lift Components. 

 

2) Ride Analyzer sme umiestnili do stredu nášho výťahu a spustili meranie.

 
 
3) Po ukončení jazdy prístroj okamžite zobrazil výsledky na displeji.
 
 
4) Pre lepšiu prehľadnosť výsledkov a ich interpretáciu sme ich preniesli do PC.


 


 

5) Výsledky merania:

 
 
 
 
 

Ako sme dopadli???

Na prvom výslednom grafe, ktorý sme získali okamžite po ukončení jazdy, vidíme 4 grafy znázorňujúce:

Trhnutie (Jerk) - V našom grafe vidíme niekoľko zaznamenaných trhnutí - na začiatku jazdy, kedy došlo k rozjazdu a následne ustáleniu jazdy, ďalej bola krivka bez výrazných zmien, teda výťah išiel plynulou jazdou a následne došlo k spomaleniu výťahu a nakoniec k zastaveniu. Tieto záznamy budú v grafe viditeľné vždy. Pri jazde nebolo žiadne výrazné trhnutie patrné, ničmenej by sme tu mohli vidieť príležitosť k zlepšeniu doladením plynulosti jazdy po rozjazde.
Kvalitu jazdy meranú v osi X - Krížiky v našom grafe označili najväčší náraz v osi X v priebehu jazdy, jeho hodnota však nie je nijako výrazná.
Kvalitu jazdy meranú v osi Y - V tejto osi prístroj nameral najvýraznejšie nárazy. Krížiky nám opäť označili presné miesto v čase, kedy k tomu došlo. Hodnota nárazu nie je veľká a ani pocitovo nebol komfort jazdy narušený, ničmenej aj tu je istý potenciál k zlepšeniu. Prístroj presne špecifikuje miesto, v ktorom mieste k odchýlke došlo, zaznamená presnú vzdialenosť i čas od začiatku merania.


V druhom grafe môžeme vidieť okrem merania v osiach X, Y, Z aj krivku z merania rýchlosti jazdy (Velocity). Uvedená maximálna nameraná hodnota rýchlosti 0,98 m/s zodpovedá rýchlosti nášho výťahu.

V posledním grafu vidíme mimo měření v osách X Y, Z také měření zrychlení (Acceleration). I zde byly hodnoty v pořádku a nebyl narušen komfort jízdy. 

 
 

MY SME UŽ NÁŠ VÝŤAH DOLADILI, TERAZ RADI POMÔŽEME VÁM!

Naša firma Lift Components vlastní Ride Analyzer a už sme s ním zmerali nespočet výťahov.

Ponúkame vám analýzu jazdných vlastností vašich výtahov na základe vyššie uvedených informácií.

V prípade, že máte záujem o meranie na svojich výtahoch, neváhajte nás kontaktovať.