NOVINKA: Konštrukcia výťahu LC Beta

14. January 2021

LC Beta – Certifikovaná (certifikát č. 2498-CPR-436), plně montovaná/skrutkovaná ocelová konštrukcia z tenkostenných profilov

 

 • Montáž vr. výplní cca 4h na 1 poschodie

 • Revolučné riešenie krytia vodorovných profilov šachty z materiálu PLALAM

 • Montáž výplní zvnútra i zvonku šachty

 • Prioritne určené pre sklenenú výplň, variantne pre sadrovláknité dosky fermacell

 • 100% kompatibilita s LC výťahmi

 

 

LC Konštrukcie LC Beta ( do nosnosti výťahu Q = 650kg )


Zhotovenie konštrukcie:

 • Certifikovaná (certifikát č. 2498-CPR-436), celkovo montovaná/skrutkovaná, ocelová konštrukcia z tenkostenných profilov umožňujúcich prenos síl od výťahu.      

   

 • Určené pre vnútorné prostredie do nosnosti Q = 650 kg.

 • Vyhotovenie šachty / materiál konštrukcie: EXC2 / Oceĺ S235JR, S355JR, otvorené ohýbané profily

 • Farebné vyhotovenie: náter podĺa RAL / thrúbka  50 mm (štandard RAL 7032)

 • Kotvenie konštrukcie v úrovni priehlbne, nástupišťa a v hlave šachty v nástupištiach a v hlave šachty pomocou oceľových kotiev do betónu

 


      Revolučné riešenie 
krytia vodorovných profilov šachty

 • Krycí materiál vodorovných profilov - PLALAM (pozinkovaný plech + PVC film + ochranný film)

 • Variantne – nerezová oceĺ podĺa požiadavky

  

 

Farebné vyhotovenia krytia vodorovných profilov šachty viď. vzory nížšie


Farebné vyhotovenia krytia zvislých profilov šachty viď. vzory nížšie

LC colours

Príplatkové farby LC; základná farba je RAL 7032 (bez príplatku)
Výplň konštrukcie – LC Beta a) laminované bezpečnostné sklo

Výplň konštrukcie-vrstvené (laminované) bezpečnostné sklo 4+4+0,76mm 

 • vsadenie skla do zasklievacieho systému LC s antivibračným tesnením

 • jednoduchá a veĺmi kompaktná instalácia do zasklievacieho profilu

 • montáž výplní zvnútra šachty i zvonku 

 • vyhotovenie skla – čiré, farebné, mliečne matné

 

          

       

  Výplň konštrukcie – LC Beta b) sádrovláknité dosky 
fermacell

 • Ďalšou variantou výplne sú sádrovláknité dosky fermacell

 • Sádrovláknité dosky fermacell sú zatriedené podĺa ČSN EN 13 501-1 A2 – s1 d0

 • Požiadavky sú doložené Evropským technickým schválením ETA -03/0050

 • Skúška mechanickej pevnosti podĺa ČSN EN 81-20:2015 (Inšpekčný certifikát I-63-0126/16/ZZ/T)

  

   

   

   

 
Súčasť dodávky

 • Dodávka ocelovej konštrukcie podĺe odsúhlaseného výkresu vyhotovenia šachty

 • Dodávka výplne konštrukcie

 • Konečná vykonávacia dokumentácia, statické posúdenie k náhľadu na projekčnom oddelení firmy

 • Atesty materiálov

 • Prehlásenie o vlastnostiach výrobkou podĺe ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2


Montáž

 • Termín dodania cca 5/6 týždňov od zamerania a podpisu kúpnej zmluvy (a podĺa volných výrobných kapacit)

 • Doba montáže oceĺovej konštrukcie: 2 poschodia = 1 deň

 • Montáž výplní 4 poschodia = 1 deň


LC Konštrukcia Beta - príklady vyhotovenia u LC výťahov